Grøn ansvarlighed

Klimabevidst 
ACTEC ønsker i hverdagen at tage del i miljøbevidsthed og social ansvarlighed. Det er derfor en naturlig del af vores virksomheds værdigrundlag.

Bortskaffelse
Batterier indeholder stoffer som nikkel, cadmium og bly, som er værdifulde ressourcer, der bliver brugt igen, når batterierne afleveres til genbrug

ACTEC's ansvar for indsamling og bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter varetages i henhold til gældende dansk lovgivning.
Vi er medlem af EL-Retur, og med et sæde i Batteri-sektionen deltager vi aktivt i arbejdet for bevarelse af vores natur og miljø.