Grøn ansvarlighed

Klimabevidst
ACTEC ønsker i hverdagen at tage del i miljøbevidsthed og social ansvarlighed. Det er derfor en naturlig del af vores virksomheds værdigrundlag.

Bortskaffelse
Batterier indeholder stoffer som nikkel, cadmium og bly, som er værdifulde ressourcer, der bliver brugt igen, når batterierne afleveres til genbrug.

ACTEC - Grøn ansvarlighed

 

ACTEC's ansvar for indsamling og bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter varetages i henhold til gældende dansk lovgivning.
Vi er medlem af EL-Retur, og med et sæde i Batteri-sektionen deltager vi aktivt i arbejdet for bevarelse af vores natur og miljø.

 

Certifikat El-retur ACTEC 2015-2016 Certifikat El-retur ACTEC 2015-2016