1. september 2017

Administrerende direktør Christian Nyborg kan fejre 25 års jubilæum

Christian Nyborg - 25 års jubilæum hos ActecAdministrerende direktør hos ACTEC A/S Christian Nyborg kan fredag den 1/9-2017 fejre 25 års jubilæum

Christian Nyborg er 47 år gammel. Efter endt studentereksamen kom Christian til Den Kongelige Livgarde, hvor han bl.a. modtog en 2-årig uddannelse som sergent.
Efter militærtjenesten begyndte Christian hos ACTEC A/S, hvor han gennemførte salg og marketinguddannelsen via Det Danske Sælgerakademi.

Christian fik hurtigt interesse for alle relevante arbejdsopgaver i huset, og har gennem årene opbygget et indgående kendskab til firmaets drift.
I de følgende år beskæftigede Christian sig med salg og markedsføring af batterier til industri og offentlig sektor i Danmark.
EDB har også Christians interesse, og han fik opsat firmaets IT funktioner på et tidspunkt hvor internettet var i sin vorden, og siden fulgt udviklingen.

I 2009 fik Christian overdraget funktionen som administrerende direktør for ACTEC A/S.
ACTEC A/S siger Christian tak for årene der er gået, og for det gode samarbejde, og vi ser frem til mange spændende år fremadrettet.