16. marts 2020

ACTEC opretholder nødberedskab under COVID-19 restriktionerne

Hermed information omkring ACTEC beredskabsplan under COVID-19.

ACTEC bakker op om regeringens anbefalinger og restriktioner.

Samtidig har vi hos ACTEC en forpligtigelse til at kunne levere batterier/batteripakker til især sundhedssektoren, og dens støttefunktioner, men lige så vigtigt, at opretholde leverancer til det danske erhvervsliv, men samtidig værne om vores ansattes helbred.
Det er vores klare mål at minimere spredning af COVID-19 smitte ved minimal fysisk kontakt, og derfor er det vores mål, at så få som muligt er tilstede fysisk i virksomheden. For de personer, der er tilstede, er der iværksat skærpede retningslinier.

For at kunne efterkomme regeringens anbefalinger/restriktioner har vi iværksat følgende tiltag:

Så mange som muligt arbejder hjemmefra:

 • Hele vores kontor (Kvalitet/compliance, Marketing, Indkøb, Bogholderi, Administration og salgsafd.) arbejder hjemmefra med undtagelse af 1 person fra salgsafd.
 • Salgsafd. bemander på skift telefonen og betjener kunder der henvender sig personlig.
 • Øvrige kontorpersonale arbejder således hjemmefra via Fjernskrivebord og tlf. De har således adgang til hele ACTECs netværk og økonomisystem.
 • Vores produktion arbejder næsten fuldtalligt.
 • Pga. stor ordremængde arbejder vi næsten fuldtalligt. 1 seniormedarbejder er sendt hjem med løn i 14 dage, for at skærme denne medarbejder.
 • Arbejdsopgaver vil blive prioriteret såfremt der kommer opgaver ind fra sundhedssektoren eller dennes støttefunktioner.
 • Medarbejderne er placeret med flere meters afstand, og der arbejder kun 1 medarbejder pr. produktionslinie.
 • På vores lager har vi reduceret bemandingen til kun at omfatte vores lagerchef, for at sikre ekspedition af ind- og udgående ordrer.
 • Dette sker for at minimere den fysiske kontakt samt skærme vores øvrige lagerpersonale, som er sendt hjem med fuld løn i 14 dage.
 • Varemodtagelse og vareudlevering foregår uden fysisk kontakt.
 • Vores R&D/Test chef er på arbejde på sit eget kontor for at supportere husets øvrige funktioner.
 • Vores indkøbsafd. har jævnligt kontakt til vores leverandører for at sikre rettidig levering af varer. 
  Ved evt. forsinkelse tilstræber vi, at informere de berørte kunder hurtigst muligt.

Skærpede retningslinier for færden hos ACTEC:

 • Kun 1 person i vores kantine af gangen.
 • Personale holder minimumsafstand til hinanden på 2 meter.
 • Personale følger Sundhedsstyrelsens retningslinier for god håndhygiejne.
 • Personale opretholder højt hygiejneniveau og er ekstra grundig med rengøring.
 • Hvis personale har symptomer på sygdom, skal medarbejderen blive hjemme.
 • Undgå fysisk kontakt.

På baggrund af ovennævnte skulle vi gerne sikre medarbejdernes helbred, samtidig med at vi søger at levere hurtigt og uden forsinkelse.
Skulle der opstå længere leveringstid eller ekspeditionstid i denne tid skal vi beklage de gener, det måtte medføre for jer.